เวลาทำการ (Treatment Time)

คลีนิกตรวจโรคทั่วไป

จันทร์-ศุกร์  15.00-21.00 น.
เสาร์  8.00-21.00 น.
อาทิตย์ 8.00-12.00 น.

คลีนิกสูตินรีเวช, ฝากครรภ์

อังคาร  17.00-20.00 น.
ศุกร์  17.00-20.00 น.

คลีนิกศัลยกรรมทั่วไป

อาทิตย์  9.00-12.00 น.
จันทร์ 17.00-21.00 น.