บริการ (Our Services)

คลีนิกตรวจโรคทั่วไป
-ตรวจโรคทั่วไป
-โรคเด็ก
-โรคผิวหนัง รักษาสิว
-ทำแผล
-ผ่าตัดเล็ก ตัดติ่งเนื้อ หูด ซีสต์ ไฝ ตาปลา ผ่าฝี  ฯลฯ
-ฉีดยาคุมกำเนิด
-ฉีดวัคซีนทุกชนิด ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
-ให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพ
-ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตร
-ตรวจแลปส์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจเสมหะ ตรวจสารคัดหลั่งต่าง โดยเครื่องมือตรวจแลปส์ที่ได้มาตรฐาน ควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ปริญญา
-ตรวจคลื่นหัวใจ
-ตรวจเอกซเรย์ (X-ray) อวัยวะต่างๆ เช่น ปอด กระดูกตำแหน่งต่างๆ ฯลฯ
ฯลฯ

คลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช
1.โรคทางด้านนรีเวช
ตรวจภายใน ตรวจโรคต่างๆของผู้หญิง
ภาวะวัยทอง ตรวจมะเร็งปากมดลูก
โรคระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง                   อัลตร้าซาวน์ทางนรีเวช
ตรวจเต้านม ฯลฯ
2.รับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์
อุลตร้าซาวด์ครรภ์ ให้คำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ดูแลครรภ์ ฯลฯ
3.รับปรึกษาการวางแผนครอบครัว การกินยาคุม ฉีดยาคุม ใส่ห่วง
ถอดห่วง ฯลฯ
4.รับปรึกษาการมีบุตรยาก

คลินิกเฉพาะทาง ด้านกระดูกและข้อ
1.รักษาโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ เช่น ใส่เฝือก ดามกระดูก ยึดดามข้อต่อ ฯลฯ
2.รักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อม ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ เช่นโรคข้อเข่าเสื่อม ฯลฯ
3.รักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบ ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ เช่นโรคปวดเอ็นข้อมือ
4.รักษาโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ เช่นโรคเท้าปุกในเด็ก โรคขาโก่งในเด็ก
5.รักษาโรคที่เกิดจากเนื้องอกต่างๆ ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ
6.รักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อโรค ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ
ฯลฯ

คลินิกเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรม
รับปรึกษาปัญหา และโรคทางด้านศัลยกรรม ผ่าตัดเล็ก โดยแพทย์เฉพาะทางทางด้านศัลยกรรม

คลีนิกกายภาพบำบัด
โดย นักกายภาพบำบัด
1.การรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ ที่นำสมัย ใช้ในการรักษา อาการเจ็บปวดของ กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ที่มีการอักเสบ
2.การรักษาด้วยเครื่องดึงกระดูกหลังที่ทันสมัย สำหรับโรค หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคกระดูกหลังเสื่อมทับเส้นประสาท ทั้งที่ระดับคอและระดับบั้นเอว
3.การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นเส้นประสาท ในกรณีที่เส้นประสาทมีปัญหา เช่น โรค Bell’s palsy โรคเส้นประสาทถูกกดทับ เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อลีบฝ่อขณะที่เส้นประสาทยังไม่ฟื้นตัว
4.การรักษาด้วยการประคบร้อนประคบเย็น
5.การรักษาด้วยการนวด ( Massage)
6.การรักษาด้วยการสอนการทำกายบริหารเอง
ที่บ้าน