บริการ (Our Services)

คลีนิกตรวจโรคทั่วไป

-ตรวจโรคทั่วไป
-โรคเด็ก
-โรคผิวหนัง รักษาสิว
-ทำแผล
-ผ่าตัดเล็ก ตัดติ่งเนื้อ หูด ซีสต์ ไฝ ตาปลา ผ่าฝี  ฯลฯ
-ฉีดยาคุมกำเนิด
-ฉีดวัคซีนทุกชนิด ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
-ให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพ
-ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตร
-ตรวจแลปส์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจเสมหะ ตรวจสารคัดหลั่งต่าง โดยเครื่องมือตรวจแลปส์ที่ได้มาตรฐาน ควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ปริญญา
-ตรวจคลื่นหัวใจ
-ตรวจเอกซเรย์ (X-ray) อวัยวะต่างๆ เช่น ปอด กระดูกตำแหน่งต่างๆ ฯลฯ
ฯลฯ

คลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช

1.โรคทางด้านนรีเวช
ตรวจภายใน ตรวจโรคต่างๆของผู้หญิง
ภาวะวัยทอง ตรวจมะเร็งปากมดลูก
โรคระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง อัลตร้าซาวน์ทางนรีเวช
ตรวจเต้านม ฯลฯ
2.รับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ อุลตร้าซาวด์ครรภ์ ให้คำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ดูแลครรภ์ ฯลฯ
3.รับปรึกษาการวางแผนครอบครัว การกินยาคุม ฉีดยาคุม  ถอดห่วงคุมกำเนิด ฯลฯ
4.รับปรึกษาการมีบุตรยาก

คลินิกเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรม

รับปรึกษาปัญหา และโรคทางด้านศัลยกรรม ผ่าตัดเล็ก โดยแพทย์เฉพาะทางทางด้านศัลยกรรม