Traveling Here

รถเมล์ที่ผ่านคลินิก

1. สาย 134

 • ต้นทาง – ปลายทาง: หมู่บ้าน บัวทองเคหะ – หมอชิต 2
 • เวลาให้บริการ: 04.20 – 22.00 น.
 • ประเภทรถ: ครีมแดง ปอ.ยูโร 2

เที่ยวไป

 • เริ่มต้นจาก หมู่บ้านบัวทองเคหะ ไปตามถนนบางกรวย – ไทรน้อย
 • เลี้ยวซ้ายถนนตลิ่งชัน – สุพรรณ กลับรถเข้าอำเภอบางบัวทอง ไปตามถนนบางบัวทอง – ไทรน้อย
 • แยกซ้ายไปตามถนนตลิ่งชัน – สุพรรณ
 • แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า ไปตามถนนรัตนาธิเบศร์
 • ผ่านสี่แยกแคลาย วิ่งตรงไปตามถนนงามวงศ์วาน
 • ผ่านสี่แยกพงษ์เพชร สี่แยกบางเขน
 • แยกซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิต กลับรถบนสะพานกลับรถไปตามถนนวิภาวดี เซ็นทรัลลาดพร้าว
 • แยกขวาถนนพหลโยธิน สถานีรถไฟฟ้า BTS
 • ข้ามสะพานไปถนนกำแพงเพชร จนสุดเส้นทางที่หมอชิต 2

เที่ยวกลับ

 • เริ่มต้นจาก หมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร
 • แยกซ้ายถนนวิภาวดีรังสิต แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน แล้วไปตามเส้นทางเดิม (ไม่เข้าอำเภอบางบัวทอง)
 • ไปตามถนนตลิ่งชัน – สุพรรณ
 • แยกซ้ายไปตามถนนบางบัวทอง – ไทรน้อย
 • จนสุดเส้นทางที่ หมู่บ้านบัวทองเคหะ

2. สาย 516

 • ต้นทาง – ปลายทาง:  เทเวศร์ – หมู่บ้านบัวทองเคหะ

เที่ยวไป

 • เริ่มต้นจาก เทเวศร์ ไปตามถนนสามเสน ถนนจักรพงษ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินกลาง ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 • วกกลับตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา
 • สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี
 • กลับรถที่สะพานต่างระดับพุทธมณฑล สาย 2
 • แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก
 • แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย
 • จนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านบัวทองเคหะ

เที่ยวกลับ

 • เริ่มต้นจาก หมู่บ้านบัวทองเคหะ ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย
 • แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แล้วไปตามเส้นทางเดิม ถึงสี่แยกคอกวัว
 • แยกซ้ายไปตามถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง
 • แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ
 • แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปไตย
 • แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก
 • จนสุดเส้นทางที่เทเวศร์

3. สาย 2-36 

 • ต้นทาง – ปลายทาง:  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – ไทรน้อย