คลีนิกศัลยกรรม (Surgery)

คลินิกเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรม
รับปรึกษาปัญหา และโรคทางด้านศัลยกรรม ผ่าตัดเล็ก โดยแพทย์เฉพาะทางทางด้านศัลยกรรม

เวลาทำการ

อาทิตย์ 9.00-12.00 น.
จันทร์ 17.00-21.00 น.