Review มาตรการ ในการสร้างความปลอดภัย จากการติดเชื้อโรคโควิด 19 แก่ผู้มาใช้บริการที่คลีนิกของเรา

จากสถานะการณ์ การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มากมายและรุนแรงมากในขณะนี้ ทางใกล้หมอโพลีคลีนิก เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการ เพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการ ในการป้องกันการติดเชื้อ ที่จะเกิดขึ้นในคลีนิก เพื่อความปลอดภัยของหมอ เจ้าหน้าที่ทุกคนของคลีนิก และผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการที่คลีนิกทุกๆท่าน โดยเราได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้


A.เพิ่มพัดลมระบายอากาศ คลีนิกของเรา แม้ว่าจะติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อทำความเย็นในร้าน แต่ระบบ การระบายอากาศ ของเรา ดีเยี่ยมคือ อากาศภายในคลีนิก ของเรา จะไม่ใช่อากาศแบบระบบปิดเหมือนห้องแอร์ทั่วไป แต่จะมีการไหลเวียนของอากาศ ไหลเวียนออกนอกคลีนิก อยู่ตลอดเวลา ตลอดทั้งวัน ตลอดเวลาทำการของคลีนิก โดยเราจะมี พัดลมระบายอากาศ ติดอยู่ในตำแหน่งต่างๆ อย่างพอเพียงเหมาะสม ดังต่อไปนี้ (รวมเรามีพัดลมดูดอากาศ ตามตำแหน่งต่างๆ ทั้งคลีนิก 8 ตัว) ดังนั้นเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโควิด 19 จึงจะไม่สามารถหมุนเวียนอยู่ในอากาศ ภายในคลีนิกได้

ต่อไปนี้คือภาพของพัดลมดูดอากาศ ในตำแหน่งต่างๆของคลีนิก

1.พัดลมดูดอากาศ ภายในห้องตรวจสูตินรีเวช

2.พัดลมดูดอากาศ ภายในห้องน้ำชั้น 2

3.พัดลมดูดอากาศ ที่ชั้นลอย

4.พัดลม ดูดอากาศ ห้องแยก กักกันเชื้อโรค

5.พัดลมดูดอากาศ ด้านหลังคลีนิก ชั้น 1

6.พัดลมดูดอากาศ หน้าเคาน์เตอร์ ด้านหน้าคลีนิก

7.พัดลมดูดอากาศ ห้องรอตรวจสูตินรีเวช

8.พัดลมดูดอากาศที่ฝ้า ในห้องแยกกักกันเชื้อโรคชั้น 1


B.เรามีระบบ เครื่องฟอกอากาศ ที่มี Hepa filter และระบบการปล่อย ไอออน ฆ่าเชื้อโรค Plasma cluster ของ Sharp และแบรนด์อื่นๆ กระจายอยู่ทุกจุด ของคลีนิกอย่างทั่วถึง รวมทั้งสิ้นคลีนิก
เรามีเครื่องฟอกอากาศทั้งสิ้น 18 ตัว ดังต่อไปนี้

1.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 1 หน้าเคาน์เตอร์

2.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 2 หน้าเคาน์เตอร์

3.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 3 ที่ประตูทางเข้าคลีนิก

4.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 4 มุมซ้ายด้านหน้าคลีนิก จุดนั่งรอตรวจ

5.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 5 บริเวณที่นั่งรอตรวจ หน้าห้องตรวจ 1

6.เครื่องฟอกอากาศ ตัวที่ 6 หน้าห้องตรวจ 2 จุดตรวจวัด Vital sign

7.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 7 ภายในห้องตรวจ 1

8.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 8 ภายในห้องตรวจ 2

9.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 9 ในห้องตรวจ 3

10.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 10 ภายในห้องทำแผล

11.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 11 ภายในห้องเอกซเรย์

12.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 12 บนหลังตู้ห้องตรวจ 1

13.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 13 ภายในห้องรอตรวจสูตินรีเวช

14.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 14 ภายในห้องรอตรวจสูตินรีเวช

15.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 15 ภายในห้องตรวจสูตินรีเวช

16.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 16 ภายในห้องแลปส์ ห้องกายภาพบำบัด

17.เครื่อง Plasma cluster ion generator ภายในห้องตรวจ 1

18.เครื่องฟอกอากาศตัวที่ 18 ที่นั่งรอด้านข้างเคาน์เตอร์

C.เรามีระบบ การบังคับ ขอความร่วมมือ ให้มีการใส่แมสค์ตลอดเวลา ของทุกคนที่เข้ามาในคลีนิก อย่างไม่มีข้อยกเว้น ถ้าคนใดมีอาการที่เป็นความเสี่ยง เราจะเพิ่มแมสค์ให้ใส่เพิ่มอีกทันทีอีกชั้นหนึ่ง ตลอดเวลาการอยู่ในคลีนิก และใครที่มีความเสี่ยงสูงเราจะให้อยู่ภายในในคลีนิก ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด (มีที่นั่งให้รอด้านนอกคลีนิก)


D.เรามีระบบ Social Distancing คือการจัดที่นั่งในคลีนิก ให้นั่งห่างๆกัน คือนั่งเก้าอี้ ห่างกันตัวเว้นตัว

E.เรามีแม่บ้านคอยฉีด น้ำยาฆ่าเชื้อ ตำแหน่งต่างๆในคลีนิก ทั่วทุกที่ ทั้งตอนปิดคลีนิก และเป็นระยะๆในระหว่างคลีนิกเปิดทำการ


F.เรามีห้องแยก แยกจากภายในคลีนิก สำหรับพ่นยาแก้หอบ เพื่อไม่ให้ระอองฝอยการพ่นยา ฟุ้งกระจายในคลีนิก


G.เรามีห้องแยกสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อนั่งรอ แยกจากคนไข้ทั่วไป และเรามีที่นั่งม้าหิน ภายนอกด้านหน้าร้าน ไว้นั่งรอนอกร้านด้วยเช่นกัน

H.เรามีห้องตรวจโควิด19 โดยเฉพาะ แบบมาตรฐานแยกจากภายในคลีนิกที่เป็นส่วนที่มีการตรวจรักษาโรคอื่นๆ


I.เรามี แอลกอฮอล์ เจลและน้ำ ตั้งไว้ให้คนไข้ใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ

J.เรามีมาตรฐาน การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ReplyForward

อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเรา (ใกล้หมอโพลีคลีนิก)

อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเรา (ใกล้หมอโพลีคลีนิก) ท่านจะได้พบกับการพูดคุย สื่อสาร แถลงการณ์ บอกข่าว และปฏิสัมพันธ์กับเรา ได้อีกทางคือ

Face Book : ใกล้หมอโพลีคลีนิก๑บัวทองเคหะ