คลีนิกสูตินรีเวช (Obstetric Gynecology)

คลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช
1.โรคทางด้านนรีเวช
ตรวจภายใน ตรวจโรคต่างๆของผู้หญิง
ภาวะวัยทอง ตรวจมะเร็งปากมดลูก
โรคระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง
ตรวจเต้านม ฯลฯ
2.รับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์
อุลตร้าซาวด์ครรภ์ ให้คำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ดูแลครรภ์ ฯลฯ
3.รับปรึกษาการวางแผนครอบครัว การกินยาคุม ฉีดยาคุม
ถอดห่วงคุมกำเนิด ฯลฯ
4.รับปรึกษาการมีบุตรยาก

เวลาทำการ คลีนิกสูตินรีเวช,ฝากครรภ์

อังคาร 17.00-20.00 น. (พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ)

ศุกร์  17.00-20.00 น. ( พญ.พัทธนันท์ เกษมจริยานันท์)