คลีนิกเวชศาสตร์ครอบครัวและโรคทั่วไป (Family Medicine)

คลีนิกตรวจโรคทั่วไป
-ตรวจโรคทั่วไป
-โรคเด็ก
-โรคผิวหนัง รักษาสิว
-ทำแผล
-ผ่าตัดเล็ก ติ่งเนื้อ หูด ซีสต์ ไฝ ตาปลา ผ่าฝี ฯลฯ
-ฉีดยาคุมกำเนิด
-ฉีดวัคซีนทุกชนิด ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
-ปรึกษาปัญหาทางสุขภาพ
-ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตร
-ตรวจแลปส์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจเสมหะ ตรวจสารคัดหลั่งต่าง โดยเครื่องมือตรวจแลปส์ที่ได้มาตรฐาน ควบคุมโดย นักเทคนิคการแพทย์ปริญญา
-ตรวจคลื่นหัวใจ
-ตรวจเอกซเรย์ (X-ray) อวัยวะต่างๆ เช่น ปอด กระดูกต่างๆ ฯลฯ
ฯลฯ

เวลาทำการ คลีนิกตรวจโรคทั่วไป
จันทร์-ศุกร์ 15.00-21.00 น.
เสาร์ 8.00-21.00 น.
อาทิตย์ 8.00-12.00 น