กฎการใช้งานคำถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ

Category: ปัญหาสุขภาพ (Health Question)กฎการใช้งานคำถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
Juno Staff asked 6 years ago

  1. โปรดเขียนแจ้งหัวข้อให้ชัดเจน
  2. สามารถแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ พอเท่าที่คิดว่าจำเป็น เช่น เพศ อายุ โรคหรือยาที่กินอยู่
  3. โปรดอธิบายอาการให้ละเอียด เช่น เป็นอะไร อาการอย่างไร ไปทำอะไรมา เมื่อไร เป็นนานมากี่วันแล้ว เป็นต้น

หมายเหตุ:

  • การถามตอบปัญหาสุขภาพนี้ มิใช่การรักษา แต่เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้น ก่อนที่ท่านจะไปพบแพทย์จริงเท่านั้น ในที่สุดแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือ ควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

เงื่อนไขและข้อห้าม:

  1. กรุณาส่งข้อความ, คำถามเกี่ยวกับบริการของคลินิก และคำถามปัญหาสุขภาพเบื้องต้นเท่านั้น
  2. คำถามจะถูกส่ง และรออนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ จึงจะแสดงที่หน้าเว็บได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันคำถามที่ไม่เหมาะสม
  3. ห้ามใช้คำหยาบคาย ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น
  4. ห้ามโฆษณาบริการหรือสินค้าใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  5. ต้องขออภัยที่ระยะเวลาในการตอบคำถาม อาจไม่แน่นอน เนื่องจากบางช่วงอาจมีงานเยอะมาก