ถามปัญหาสุขภาพ (Question Here)

1. ใส่ชื่อเรื่องที่ข่อง [Title]
2. ใส่รายละเอียด (อาการ) ที่ช่องถัดมา
3. เลือกหมวดของคำถาม (ปัญหาสุขภาพ, สอบถามบริการ) เพื่อความสะดวกในการคัดกรองคำถาม (ไม่ต้องใส่ค่าในช่อง [Tag])
4. ใส่อีเมล, ชื่อ ของคุณในช่อง [Your Email], [Your Name]
5. บวกเลข และใส่คำตอบในช่องด้านล่าง แล้วกดปุ่ม [Submit] เพื่อบันทึกคำถาม
6. คำถามจะถูกส่ง และรออนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ จึงจะแสดงที่หน้าเว็บได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันคำถามที่ไม่เหมาะสม
 

หมายเหตุ:
การถามตอบปัญหาสุขภาพนี้ มิใช่การรักษา แต่เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้น ก่อนที่ท่านจะไปพบแพทย์จริงเท่านั้น

16+7=