อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเรา (ใกล้หมอโพลีคลีนิก)

อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเรา (ใกล้หมอโพลีคลีนิก) ท่านจะได้พบกับการพูดคุย สื่อสาร แถลงการณ์ บอกข่าว และปฏิสัมพันธ์กับเรา ได้อีกทางคือ

Face Book : ใกล้หมอโพลีคลีนิก๑บัวทองเคหะ