กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

แผนกกายภาพบำบัด
Physical Therapy

กายภาพบำบัดเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญมากในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก ข้อต่อ เอ็น และกล้ามเนื้อ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรักษาด้วยยา และการผ่าตัด การรักษาด้วยวิธีนี้ร่วมด้วยนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ผล และช่วยในการลดการใช้ยาลงไปได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไข้ที่มีปัญหาที่เวลาใช้ยามากๆ แล้วมีผลข้างเคียง เช่น การที่ยากัดระคายกระเพาะจนเป็นโรคกระเพาะ หรือกระเพาะเป็นแผล หรือในผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถใช้ยามากๆ ได้เพราะมีผลต่อโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น โรคไตวาย การรักษาโรคทางด้าน กระดูกและข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อนั้น มีการรักษาที่สำคัญใหญ่ๆ อยู่ 3 ประการ ที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือ

1. การรักษาด้วยยา (กิน,ทา,พ่น,ฉีด)
2. การทำกายภาพบำบัด ( physical therapy)
3. การผ่าตัด

ใกล้หมอโพลีคลินิกเล็งเห็นความสำคัญอันนี้ของการทำกายภาพบำบัด จึงได้เปิดแผนกกายภาพบำบัดขึ้นเพื่อบริการท่าน

การบริการ

1. การรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ ที่นำสมัย ใช้ในการรักษา อาการเจ็บปวดของ กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ที่มีการอักเสบ
2. การรักษาด้วยเครื่องดึงกระดูกหลังที่ทันสมัย สำหรับโรค หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคกระดูกหลังเสื่อมทับเส้นประสาท ทั้งที่ระดับคอและระดับบั้นเอว
3. การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นเส้นประสาท ในกรณีที่เส้นประสาทมีปัญหา เช่น โรค Bell’s palsy โรคเส้นประสาทถูกกดทับ เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อลีบฝ่อขณะที่เส้นประสาทยังไม่ฟื้นตัว
4. การรักษาด้วยการประคบร้อนประคบเย็น
5. การรักษาด้วยการนวด ( Massage)
6. การรักษาด้วยการสอนการทำกายบริหารเองที่บ้าน

เวลาทำการนักกายภาพบำบัด

จันทร์  17.00-20.00 น.