คลีนิกโรคกระดูกและข้อ (Orthopaedics)

คลินิกเฉพาะทาง ด้านกระดูกและข้อ

1.รักษาโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ เช่น ใส่เฝือก ดามกระดูก ยึดดามข้อต่อ ฯลฯ
2.รักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อม ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ เช่นโรคข้อเข่าเสื่อม ฯลฯ
3.รักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบ ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ เช่นโรคปวดเอ็นข้อมือ
4.รักษาโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ เช่นโรคเท้าปุกในเด็ก โรคขาโก่งในเด็ก
5.รักษาโรคที่เกิดจากเนื้องอกต่างๆ ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ
6.รักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อโรค ที่เกิดต่อกระดูก ข้อ เอ็น ผังผืด และกล้ามเนื้อ
ฯลฯ

เวลาทำการ คลีนิก ออโธปีดิก โรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ
จันทร์ 18.00-20.00 น.